Uždaroji akcinė bendrovė „Iron Cat“ įgyvendina projektą „Judesių ir objektų skaitmeninės platformos kūrimui reikalingos techninės bazės įsigijimas“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-309-01-0066.

Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta techninė bazė, reikalinga sukurti skaitmeninę platformą, kuri savyje talpintų judesio fiksavimo technologijos paruoštukus (motion capture), fotogrametrijos tekstūras ir modelius. Įsigyta techninė įranga leis priimti konkrečius užsakovui reikalingus judesių ar/ir objektų skaitmenizavimo uždavinius, nebrangiai įsigyti jau skaitmenizuotus judesius ir objektus iš duomenų bazės, o taip pat registruotis nepriklausomiems kūrėjams ir kelti savo skaitmenizuotus darbus bei gauti procentą nuo jų pardavimo.

Projekto pradžia – 2022-08-10, projekto pabaiga – 2023-08-31.

Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Priemonė Nr. 13.1.1-LVPA-K-309 Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą.

Bendra projekto vertė – 137 688,97 Eur.