Judesių ir objektų skaitmeninės platformos kūrimui reikalingos techninės bazės įsigijimas

Uždaroji akcinė bendrovė „Iron Cat” įgyvendina projektą „Judesių ir objektų skaitmeninės platformos kūrimui reikalingos techninės bazės įsigijimas

Projekto tikslas – įsigyti techninę bazę, reikalinga įrengti judesio fiksavimo (motion capture) studiją ir sukurti skaitmeninę platformą, kuri savyje talpintų judesio fiksavimo technologijos paruoštukus (motion capture) ir modelius. Įsigyta techninė įranga leis priimti konkrečius užsakovui reikalingus judesių ar/ir objektų skaitmenizavimo uždavinius, nebrangiai kurti judėsių paruoštukų duomenų bazę. Platforma, taip pat sudarytų galimybę nepriklausomiems kūrėjams kelti savo skaitmenizuotus darbus bei gauti procentą nuo jų pardavimo.

Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo.

Priemonė Nr. 13.1.1-LVPA-K-309 Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą.

Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Europos regioninės plėtros fondo skirta finansavimo suma – 108 000 Eur.

Bendra projekto vertė – 137 688,97 Eur.

Projekto pradžia – 2022-08-10, projekto pabaiga – 2023-08-31.

SVARBUS PROJEKTO ETAPAS LATVIJOJE

Spalio 6-7 dienomis Rygoje vyko antrasis Erasmus+ programos aukštojo mokslo strateginių partnerysčių projekto „Development of a Virtual Learning Space as a Tool for Developing Students’ Critical Thinking, Communication, Collaboration and Creativity Skills in the Context of COVID‘19“ (Nr. 2021-1-LT-01-KA220-HED-000023551) partnerių susitikimas.

Susitikimo metu partneriai pristatė 9 parengtas studijų dalykų atvejo analizes (case studies), buvo pilnai išnagrinėtas Latvijos partnerių atvejis. UAB „Iron cat“ atstovai konsultavo ir atsakė į klausimus. Sutarta dėl būsimų susitikimo Krokuvoje 2023 m. gegužės mėn. bei intelektinio produkto testavimo su studentais 2023 m.

Projekto vykdymo laikotarpis – 2021 m. gruodžio 1 d. – 2024 m. gegužės 31 d. Projekte dalyvauja partneriai iš trijų šalių – Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos. Partneriai Lietuvoje – VIKO Ekonomikos fakultetas bei Lietuvos imitacinių bendrovių asociacija (LIBA); Lenkijoje – Krokuvos Ekonomikos universitetas; Latvijoje – Ekonomikos ir kultūros aukštoji mokykla. Projekto metu kuriami du intelektiniai produktai: virtualių mokymosi kambarių aprašymai ir virtualūs mokymosi kambariai, kurie bus naudojami studijų procese.